Opgave 1

Gezonde en gebalanceerde voeding

Er zijn akkers en daar groeien gewassen op. Daarvan worden levensmiddelen gemaakt. Zo werkt de landbouw doorgaans. Fascinating draait deze productieketen om. Uitgangspunt zijn de voedingsstoffen die de mens nodig heeft. Daarop worden voedingsmiddelen ontwikkeld en gewassen geselecteerd die erbij passen. Het duurzaam produceren en verwerken van die gewassen leidt tot nieuwe economische activiteit. Die zal de leefbaarheid op het Groningse platteland verder bevorderen.

Paul de Vos

De Nederlandse landbouw heeft de laatste driekwart eeuw spectaculaire successen geboekt. Drijvende kracht was het aanjagen van de geproduceerde hoeveelheden: meer, meer, meer. Als je van tien naar dertig en uiteindelijk honderd keer de productie gaat, vertienvoudigt de omzet als de prijs gelijk blijft. Maar is er onder de streep elk jaar wat meer over? Daar lijkt het inmiddels niet meer op – het wordt eerder minder. Ook wordt de consument zich meer bewust van het milieu en wil graag duurzaam geproduceerde landbouwproducten die gezond zijn. Daar werken wij aan. We gaan de landbouw duurzamer maken en van deze landbouwproducten nieuwe, gezonde producten maken die een nieuwe toekomst voor de boer en consument zal betekenen.

Gezonde variatie

De focus ligt op een variatie aan producten die gezond eten makkelijk maken. Daarin komt een aantal zaken samen. Allereerst de wens om duurzamer te produceren. Vervolgens de vraag naar gezonde voedingsmiddelen. En dan de ambitie om de belangrijke AgroFood-sector aantrekkelijke nieuwe verdienmodellen te bieden.

Lekker en gezond eten

Dat vertaalt zich voor de producenten van ingrediënten, halffabrikaten en voedingsmiddelen binnen Fascinating in de vraag: hoe zet je vanuit de voedingswaarde een optimale en duurzame keten voor de productie van gezonde voedingsmiddelen op? Het antwoord ligt voor een deel in de productie van plantaardig eiwit. Daaraan heeft de wereld een sterk groeiende behoefte. Plantaardige eiwitten zijn echter anders dan dierlijke eiwitten en missen soms een aantal bouwstenen die de mens nodig heeft. Door nieuwe innovatieve oplossingen, zoals nieuwe gewassen verbouwen en combineren, bieden wij nieuwe oplossingen van Groninger bodem. Hetzelfde geldt voor voedingsvezels. Ook daarin kan het Groningse landbouwsysteem voorzien. De zijstroom die dit oplevert, kan de regionale behoefte aan diervoeder invullen. Dierlijke eiwitten blijven namelijk onderdeel uitmaken van het dieet. De dieren houden hun plek, onder andere omdat hun mest de regionale mineralenkringloop helpt sluiten.

Gelijk optrekken

Een vereiste is wel, dat de ingrediënten geschikt zijn voor menselijke voeding. Soms is dat zoals ze in de plant zitten. Dit is niet altijd zoals de mens ze gebruiken kan. Het kan ook zijn dat daarvoor enige voorbewerking nodig is, of dat nieuwe combinaties van gewassen nodig zijn, voordat ze door mensen gebruikt kunnen worden. Het vaststellen van een gezond dieet, de selectie van gewassen die daarbij passen en het ontwerp van de benodigde procestechnologie gaan daarbij gelijk op. Samen leveren die een mix aan gezonde ingrediënten op. De productieketen kan vervolgens op die selectie worden ingericht.

Prijs

Grootschalig bevolkingsonderzoek onderstreept de enorme verschillen tussen een gezond en een ongezond voedingspatroon. Veel chronische ziekten hangen samen met ongezond eten. Daarom is het belangrijk dat gezond en gevarieerd eten voor iedereen bereikbaar is. De consument moet een gezonde keuze krijgen die op smaak en prijs de vergelijking met minder gezonde producten aankan.

Interesse gewekt

Welk pakket aan voedingsmiddelen, ingrediënten en wat de Groninger bodem kan leveren wordt steeds duidelijker. Wat wel helder is: het zal niet alleen maar vleesvervangers opleveren. Het is de bedoeling dat er ook voedingsmiddelen komen die op basis van hun eigen kenmerken succes hebben. Wat verleidt de consument om voor die nieuwe producten te kiezen? Economisch onderzoek en marktonderzoek binnen Fascinating moeten dat duidelijk maken. Voedingsmiddelenproducenten tonen inmiddels grote interesse voor deze aanpak.

Samenhang

Akkerbouwers, veetelers en verwerkers kunnen optimaal gaan produceren.  Ze leveren niet meer elk jaar een beetje in, maar houden steeds wat extra over. Schillen en andere zaken die overblijven uit de teelt proberen we te gaan gebruiken voor bijvoorbeeld hoogwaardige voeding door er voedingsvezels van te maken maar ook proberen we deze zijstromen te benutten als voeding voor dieren. We trachten ook door duurzame landbouw de diversiteit aan wilde dieren te verbeteren en banen te creëren in de sector. Zo blijft het platteland leefbaar. In Fascinating gaan duurzaamheid, gezondheid en leefbaarheid hand in hand.

Gerelateerde projecten