Privacybeleid Fascinating

Fascinating is een programma van de stichting ISPT-AFT. Bij de uitvoering van het Fascinating programma worden persoonsgegevens verwerkt. Dit doen we om bezoekers van onze website en deelnemers aan onze projecten en evenementen zo goed mogelijk van dienst te zijn en om onze doelen te bereiken.

Laten we uitleggen waarom we gegevens verzamelen, hoe we ze verzamelen en hoe we ze beschermen.

Over ISPT en Fascinating

ISPT is het toonaangevende instituut dat zich inzet voor de transitie naar een circulaire, CO2-neutrale economie. Daar valt ook de agrifood-transitie onder.

Fascinating is een open test- en innovatieprogramma dat boeren, bedrijven, kennisinstellingen en de gemeenschap met elkaar verbindt. Ons doel is een circulair landbouwsysteem met een goed verdienmodel voor de boer.

Stichting ISPT-AFT is kantoorhoudende aan de Zernikalaan 8, 9747 AA in Groningen.

We gaan zorgvuldig om met persoonlijke gegevens en gebruiken passende methoden om deze te beveiligen. We houden ons hierbij aan de General Data Protection Regulation (GDPR) en andere toepasselijke wet- en regelgeving.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

We verzamelen gegevens van bezoekers van onze website, op basis van hun toestemming:

 • Naam
 • E-mailadres
 • IP-adres

Hoe verkrijgen we deze persoonsgegevens?

We verkrijgen persoonsgegevens zodra iemand:

 • Een formulier invult op onze website
 • Zich inschrijft voor en/of deelneemt aan een van onze evenement
 • Zich aanmeldt als deelnemer aan een project

Waarom verwerken we persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Registratie als deelnemer aan onze projecten: we verwerken persoonsgegevens om een correcte registratie te waarborgen.
 • Website: om onze online communicatiekanalen te blijven verbeteren, bewaren we persoonsgegevens zoals klikgedrag.
 • Nieuwsbrief: soms sturen we informatie over een project en/of een uitnodiging voor evenementen die vergelijkbaar zijn met de projecten en/of evenementen waarin je eerder interesse hebt getoond.
 • Evenementen: voor een evenement waarvoor je je inschrijft, verwerken we persoonsgegevens zoals je naam en e-mailadres om ervoor te zorgen dat het evenement goed verloopt.
 • Evenement: bij online evenementen kan een livestream en/of een openbare chat worden opengesteld voor journalistieke doeleinden.
 • Evenement: bij in-persoonsevenementen kunnen foto's en/of video-opnamen worden gemaakt voor journalistieke doeleinden.

Op basis van welke grondslag gebruiken wij persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 • Toestemming: voor de nieuwsbrief.
 • Uitvoering van de overeenkomst: bij evenementen en wanneer deelnemers zich inschrijven voor onze projecten.
 • Gerechtvaardigd belang: ten behoeve van het verbeteren van onze diensten en online communicatiekanalen.

We delen geen gegevens met andere partijen

ISPT en Fascinating delen jouw persoonsgegevens niet met anderen, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies en privacy

Er zijn drie verschillende soorten cookies:

Functioneel: deze zijn nodig om een website goed te laten werken. Ze onthouden bijvoorbeeld je voorkeuren, zoals op het gebied van taal en lettergrootte.

Analytisch: deze houden bij welke pagina's je bezoekt en analyseren je klikgedrag binnen onze website. ISPT heeft alle analytische cookies geanonimiseerd, zodat ze geen persoonlijke gegevens opslaan.

Tracking- of marketingcookies: deze worden gebruikt voor commerciële doeleinden en reclame. ISPT gebruikt geen tracking cookies.

Wij plaatsen alleen functionele en analytische cookies. Als je geen toestemming geeft voor het plaatsen van deze cookies, heeft dit geen negatieve gevolgen. Je kunt vrij rondkijken op onze website(s).

Wel belangrijk om te weten: deze website kan embedded content bevatten, zoals YouTube-video's, tweets en afbeeldingen. Embedded content gedraagt zich op dezelfde manier als wanneer je de andere website zou bezoeken. Met andere woorden, YouTube, Twitter (X) of andere sociale media kunnen jouw interactie met de embedded content monitoren. ISPT heeft hier geen invloed op, dus we raden je aan de privacyverklaring van het betreffende social-mediakanaal te raadplegen.

Je kunt cookies altijd controleren en/of wissen. Meer hierover op aboutcookies.org.

Google Analytics en MailChimp

We gebruiken Google Analytics en MailChimp. Google Analytics levert belangrijke statistieken over onze website, zoals het aantal bezoekers, bezochte pagina's en verkeersbronnen. Met deze informatie kunnen we onze website en andere online communicatie verbeteren.

MailChimp is een programma dat wordt gebruikt om nieuwsbrieven te versturen. Hiervoor gebruiken we alleen je naam en e-mailadres.

Zowel Google Analytics als MailChimp plaatsen zogenaamde analytische cookies. Op uw computer heeft de cookie 'ispt.eu' of 'fascinating.nl' in de bestandsnaam. De gegevens zijn dus officieel onze eigendom. We gebruiken deze cookies niet voor behavioral targeting en je krijgt geen advertenties te zien op basis van je klikgedrag.

Schrems II

ISPT is zich bewust van het arrest van het Hof van Justitie van de EU van 16 juli 2020 (Schrems II, ECLI:EU:C:2020:559) en van de gevolgen die dit heeft voor de overdracht van persoonsgegevens. We onderzoeken momenteel hoe we dit het beste kunnen aanpakken. Wij hechten veel waarde aan je privacy en zullen alles in het werk stellen om tot een passende oplossing te komen. Zodra we dat hebben gedaan, zullen we je informeren via deze privacyverklaring. Als je vragen hebt over de verwerking van je persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op.

Microsoft Teams

ISPT en Fascinating bieden Microsoft Teams aan als veilige omgeving waarin onze projectpartners kunnen samenwerken aan baanbrekende innovaties. Alle communicatie die plaatsvindt via onze Microsoft Teams-interface is veilig en vertrouwelijk: elke deelnemer ontvangt een uitnodiging voor de projecten waaraan hij/zij deelneemt. Je hebt geen toegang tot andere teams.

Hoe lang bewaren we gegevens?

ISPT en Fascinating bewaren persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze worden bewaard.

Wat zijn je rechten op het gebied van privacy?

Je hebt bepaalde rechten:

 • Recht op informatie en inzage: je kunt ons vragen welke gegevens we van jou hebben en gebruiken.
 • Recht op rectificatie: als wij onjuiste gegevens hebben verwerkt, rectificeren wij deze graag voor je.
 • Recht om vergeten te worden: je kunt ons vragen om de gegevens die we van je hebben te verwijderen. In de meeste gevallen zullen we aan dit verzoek voldoen. Het is echter mogelijk dat we de gegevens nog moeten verwerken voor andere doeleinden, zoals administratieve doeleinden of als we bewaarplicht hebben.
 • Recht op beperking: als je van mening bent dat we je gegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, kun je ons vragen om je gegevens niet meer te gebruiken totdat dit is rechtgezet.
 • Recht op bezwaar (oppositie): je kunt bezwaar maken tegen het gebruik of het bewaren van je gegevens. Wij zullen dan kijken of we dat kunnen stoppen.

Daarnaast kun je:

 • Een klacht indienen

Als je van mening bent dat wij niet in overeenstemming met de privacyregels handelen, kun je hierover een klacht indienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens, hoewel wij er natuurlijk de voorkeur aan geven dat je eerst contact met ons opneemt: gemma.steeman@ispt.eu.

Contact

Vragen of klachten kun je contact opnemen met Gemma Steeman (Manager Online bij ISPT) via gemma.steeman@ispt.eu.