Over Fascinating: landbouw van de toekomst

In Groningen werken we aan de landbouw van de toekomst voor Nederland en de rest van Europa: een circulair systeem dat duurzaamheid, biodiversiteit, gezonde voeding en een verdienmodel voor de boeren met elkaar in balans brengt. Het programma draagt de naam Fascinating.

Nature-inclusive agriculture in the Netherlands

Fascinating is een open test- en innovatieprogramma dat boeren, bedrijven, kennisinstellingen en de gemeenschap met elkaar verbindt. Ons doel is een circulair landbouwsysteem met een goed verdienmodel voor de boer. Daarbij staan een vitale bodem waar gevarieerde flora en fauna leven en waar gewassen groeien met een hoge nutritionele waarde, een gesloten stikstofsysteem en geen CO2-uitstoot centraal.

Fascinating is een programma van het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) in Amersfoort.

Waarom in Groningen?

Fascinating staat voor Food Agro Sustainable Circular Nature Technology in Groningen. Groningen heeft een unieke combinatie van ingrediënten waarmee de transitie naar een circulaire landbouw kan worden gemaakt:

  • De beschikbare landbouwgrond
  • Een goede industriële infrastructuur voor de verwerking van biomassa
  • De beschikbaarheid van duurzame energie
  • Hooggeplaatste kennisinstellingen
  • Een sterk ontwikkelde chemische industrie

Bewezen innovaties voor duurzame landbouw

Aan nieuwe ideeën en technologieën op het gebied van duurzame landbouw geen gebrek. Maar werken ze ook in de praktijk? Wij kijken naar innovaties die op kleine schaal al werken in de praktijk. Die groeibriljanten tillen we vervolgens naar ongekende schaalgrootte.

Fascinating draait dus om bewezen technologie. Op die manier kunnen we marktgericht nieuwe producten maken.

De hele keten: van gezonde bodem tot gebalanceerde voeding

Fascinating omvat de hele keten. Dat begint bij een vitale bodem en eindigt op het bord van de consument. Hoogwaardige voedingsstoffen zijn de sleutel om de landbouw duurzaam te maken.

Dat is dan ook ons uitgangspunt: de voedingsstoffen die een mens nodig heeft, zoals micro-nutriënten, eiwitten en vezels. En dat is precies het omgekeerde van de huidige benadering.

Onze partners

De 3 grote landbouwcoöperaties (Agrifirm, Avebe, Cosun) hebben samen met LTO Noord, de Provincie Groningen en het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) de handen ineen geslagen in landbouwproject Fascinating. Samen met kennisinstelling UMCG en een aantal andere organisaties uit de voedingsindustrie, de chemische industrie en de energiesector onderzoeken zij hoe we de landbouw van de toekomst kunnen realiseren.

Door deze unieke bundeling van krachten ontstaat de sterkst denkbare combinatie. Vanuit het perspectief van de individuele landbouwer zijn hierdoor alle spreekwoordelijke flanken gedekt, of het nu gaat om gras, aardappelen, granen, zuivel of nieuwe akkerbouwgewassen. De samenwerking staat garant voor schaalgrootte die implementatie mogelijk maakt.

Fascinating nodigt organisaties en maatschappelijke partijen uit om deel te nemen.

Dit programma wordt mede gerealiseerd door Nationaal Programma Groningen en Provincie Groningen.