LTO Noord

De omstandigheden in Nederland zijn gunstig voor de productie van voedsel. Met de productie van gezond, veilig, smaakvol voedsel tegen een eerlijke prijs, zorgen boeren en tuinders voor de voedselzekerheid en de gezondheid van mens en dier. De druk op de land- en tuinbouw is voelbaar en dit vraagt om een vernieuwende manier van boeren. De wetgeving en regulering is toegenomen, evenals de vraag naar gezonde gewassen, schoon water, CO2-neutrale productie. Ingegeven door de maatschappelijke relevantie, maar ook door de veranderende omstandigheden waarin boeren en tuinders hun werk doen, zorgt deze druk juist voor innovatie en slimme ingevingen.

LTO Noord is de belangenvereniging van boeren en tuinders met ruim 23.000 leden. Door boeren en tuinders te helpen met ondernemerschap, innovatie en duurzaamheid, nemen we onze leden mee naar de toekomst.  LTO Noord neemt een sterke voortrekkersrol op zich om kansen te creëren en nieuwe, vooruitstrevende mogelijkheden en verdienmodellen te ontwikkelen voor toekomstgerichte boerenbedrijven.

Waarom LTO Noord partner is in het Fascinating programma

"Het test- en innovatieprogramma van Fascinating zet in op een circulair landbouwsysteem en doet onderzoek naar de kansen van hoogwaardige eiwitrijke gewassen. En daar werken we graag aan mee. Wij zetten in op een land-en tuinbouw die gezonde voeding produceert op een duurzame manier, met ruimte voor de natuur en waarbij het verdienmodel van boeren en tuinders verbetert. Door onderzoek naar eiwitgewassen en teeltwijzen kunnen boeren en tuinders een gedegen keuze maken voor hun bedrijfsvoering van de toekomst.  In de gehele keten zijn we op zoek naar innovatie om er ook daadwerkelijk voor te zorgen dat de boer straks een beter inkomen heeft.  Een betere toekomst voor boeren en tuinders betekent een betere toekomst voor ons allemaal."

Trienke Elshof, Voorzitter regiobestuur LTO Noord

Wij zijn betrokken bij de volgende opgaven