Zoethouders

Verwaarding van functionele suikerbouwstenen uit reststromen voor het verbeteren van kindervoeding.

Borstvoeding is de beste voeding voor een gezonde groei en ontwikkeling van baby’s. Als er geen borstvoeding (meer) kan worden gegeven is kindervoeding een veilig alternatief. Aan kindervoeding worden enzymatisch verkregen of uit planten gewonnen functionele suikeringrediënten toegevoegd. Deze ingrediënten dragen bij aan een gezonde ontwikkeling van darmbacteriën. Deze stoffen kunnen ook gewonnen worden uit suikerbouwstenen aanwezig in reststromen die uit Noord-Nederland komen, namelijk uit de zuivel en garnalen industrie. Zo dragen we bij aan duurzaam gebruik van landbouwproducten en/of reststromen uit de noordelijke voedselindustrie.

Het doel

In dit project onderzoeken we of we suikerbouwstenen uit lactose en/of chitine (afkomstig van garnalen)-bevattende reststromen kunnen gebruiken als zogenaamde "prebiotica" die aanvullend of uitwisselbaar zijn voor het bevorderen van darmgezondheid. De zuivel- en garnalenindustrie in Groningen levert reststromen die functionele suikerbouwstenen bevatten, vergelijkbaar met die aanwezig in humane melk-oligosacchariden, zoals in moedermelk.

Duurzaam geproduceerde functionele suikers

Gezonde voeding is meer dan nutritionele energie
Binnen opgave 1: gezonde en gebalanceerde voeding staat de productie van gezonde voeding met een hoge(re) kwaliteit en circulair geproduceerde producten centraal. Het is vastgesteld dat deze voeding bijdraagt aan een gezonde darmmicrobiota, wat verwijst naar de triljoenen bacteriën in ons maag-darm kanaal. Deze zijn voor de mens essentieel om complexe voedingstoffen te verteren en om te zetten in producten die wij nodig hebben voor onze darmgezondheid, afweer, stofwisseling en de gezondheid van onze hersenen. Consumenten worden zich hier steeds bewuster van, zo ook ouders van kinderen waar borstvoeding geen optie is en kindervoeding moet worden gegeven.

Consument vraagt om duurzaam geproduceerde functionele suikers
Consumenten willen meer duurzaam geproduceerde functionele suikers in hun dieet en daarmee bijdragen aan een circulaire economie. De verwerking van reststromen tot hoogwaardige functionele producten die de gezondheid bevorderen kan hieronder worden geschaard.

Effecten van de nieuwe duurzaam geproduceerde functionele suikers op darmgezondheid en connectie met het brein
In de afgelopen jaren is gebleken dat de oligosacchariden die nu in kindervoeding worden toegepast, niet alleen darmgezondheid maar ook een gezonde ontwikkeling van de hersenen stimuleert via de darmbacteriën. In dit project onderzoeken we of de functionele suikers die aanwezig zijn in zuivel- en garnalenreststromen ook via de darm de gezondheid van de hersenen bevorderen en de communicatie met de darm optimaal stimuleren.

Meer informatie

Projectleider: Arjen Nauta (FrieslandCampina)

Opgave: Gezonde en gebalanceerde voeding

Partners: RUG, FrieslandCampina, ISPT-AFT

Looptijd: april 2022 t/m december 2024

Wil je meer weten over het project ‘Zoethouders'? Neem dan contact op met Agata van Oosten (Program Manager) via agata.vanoosten@ispt.eu, of met Nadine Kool (Program Officer) via nadine.kool@ispt.eu.

Dit project wordt mede gerealiseerd door het Nationaal Programma Groningen.

Gerelateerd nieuws