OPTIMENS

Het vinden van de optimale balans tussen een volwaardig en duurzaam voedingspatroon voor de mens en een bouwplan op Groningse bodem. 

Vanwege de positieve effecten op de gezondheid en het milieu, wordt er gestreefd naar een meer plantaardig en minder dierlijk voedingspatroon. Deze transitie heeft gevolgen voor de nutriëntenvoorziening omdat op dit moment de eiwitkwaliteit van plantaardige producten lager is dan die van dierlijke producten. In dit project zal daarom aan de hand van een analyse van eiwitbehoefte bij de mens en verteerbaarheid van circulair geproduceerde gewassen bepaald worden wat de bodem aan eiwitten kan bieden.

Groningse bodem 

Binnen Optimens kijken we naar de Groningse bodem en bepalen we welke gewassen geschikt zijn om te telen met behulp van circulaire landbouwmethoden. Hierbij wordt rekening gehouden met beperkingen van een economisch rendabel bouwplan en mogelijke uitputting van de bodem. De gekozen gewassen dragen bij aan goede en duurzaam geproduceerde voedingsmiddelen die optimaal voorzien in de voedingskundige behoeften van de Nederlandse consument. 

Verbetering eiwitkwaliteit 

Om de eiwitkwaliteit te verbeteren, zullen coöperaties die gespecialiseerd zijn in een bepaald gewas hun bouwplan moeten aanvullen met meer dan één aanvullend (eiwit)gewas om de bodem niet te veel te belasten. Zodra goed in beeld is gebracht welke gewassen mogelijk bijdragen aan een volwaardig, duurzaam voedingspatroon, zal een aanbeveling worden gedaan voor een duurzaam bouwplan en rotatieschema. Samen met de coöperaties zal dan een zaaiplan worden geformuleerd die bijdraagt aan een betere eiwitkwaliteit die past bij de behoefte van de mens. De economische waarde van de gewassen en producten wordt hierin meegenomen. 

Duurzaam voedingspatroon 

Het doel van alle analyses binnen dit project is om inzicht te krijgen in de veranderde nutriëntenbehoeften van de mens bij een meer plantaardig en duurzaam voedingspatroon. Deze gegevens worden gebruikt om te bepalen hoe de Groningse bodem kan voorzien in deze behoefte. Het kan zijn dat de Groningse bodem hier niet geheel in voorziet en andere producten van elders nodig zijn om tot een optimale samenstelling van essentiële aminozuren te komen. 

Bijdragen aan de ambities van Fascinating  

Het project Optimens draagt bij aan de ambitie om gezonde en gebalanceerde voeding te produceren. Door onderzoek kunnen we namelijk de vraag beantwoorden hoe de bodem in de provincie Groningen kan voorzien in nutriëntenbehoeften van de mens bij een meer plantaardig en duurzaam voedingspatroon. Daarnaast krijgen we inzicht in welke gewassen mogelijk bij kunnen dragen aan een volwaardig, duurzaam voedingspatroon. 

Meer informatie 

Projectleider: Renate Akkerman

Opgave: Gezonde en gebalanceerde voeding 

Partners: FrieslandCampina, Avebe, Cosun, UMCG 

Wanneer: 1 januari 2023 - december 2024 

Wil je meer weten over het project Optimens'? Neem dan contact op met Agata van Oosten (Program Manager) via agata.vanoosten@ispt.eu, of met Nadine Kool (Program Officer) via nadine.kool@ispt.eu.

Dit project wordt mede gerealiseerd door het Nationaal Programma Groningen.

Gerelateerd nieuws