Voortschrijdend inzicht in project ‘Groene Mest Groningen’

30/11/2022

Op proefboerderij Kollumerwaard wordt al twaalf jaar onderzocht hoe de landbouw er uit ziet zonder mest. “De motivatie voor het onderzoek ‘Planty Organic’ kwam destijds niet vanuit veganistische overtuigingen, maar vanuit de beschikbaarheid van mest. We vroegen ons af: in hoeverre kunnen we zonder?” Aan het woord is pilotboer Jan Willem Bakker.

Jan Willem Bakker is een van de vijf telers die de kennis van proefboerderij Kollumerwaard toepast op zijn eigen bedrijf en deelneemt aan het vervolgproject ‘Groene Mest Groningen’. Hij runt met familie en medewerkers een biologisch-dynamisch bedrijf in Munnekezijl, waar naast pootaardappelen, bloemkool, pompoen en knolselderij ook grasklaver wordt geteeld. Een deel voor eigen vee, een ander deel wordt geruild met mest en een deel van de grasklaver wordt verkocht. Binnen ‘Groene Mest Groningen’ bekijkt Jan Willem hoe dat laatste deel grasklaver meerwaarde kan bieden voor zijn bedrijf. “De laatste snede bevat veel eiwit. Dit mengen we met natuurmaaisel, dit zijn schone reststromen. Zo creëren we compost waarin we de stikstof die geteeld is op het eigen bedrijf proberen de winter over te tillen.”

Stikstofbehoeftige bloemkool

“We hebben een stikstofintensief bouwplan”, zegt Jan Willem. “Desondanks hebben we in twintig jaar tijd de stikstofgift gehalveerd. Dit doen we onder andere door niet meer te ploegen, met vaste rijpaden te werken en met de inzet van groenbemesters. We gebruiken gemiddeld vijftien ton vaste mest per hectare.” Binnen het Planty Organic-systeem wordt helemaal geen mest gebruikt. Gewassen die in korte tijd veel stikstof nodig hebben, ondervinden nu nog groeiproblemen; bloemkool telen zonder mest lukt bijvoorbeeld nog niet. Maar: “nu we op het proefveld gaan werken met regionale meststromen kan dit misschien in de toekomst wel”, vermoedt Jan Willem.

Bodemleven in balans

“Alles staat of valt met het bodemleven. Dat moet gekoesterd en verzorgd worden, moet te eten hebben. Dus helemaal geen kale grond, of zo kort mogelijk”, aldus Jan Willem. De percelen die volgens Planty Organic zijn bewerkt, hebben een diverser bodemleven: “Er is een betere balans tussen de verschillende organismen die er leven. Dat zorgt voor stabielere opbrengsten en minder groeiproblemen.”

Bron: Agrifirm

Pilotboer Jan Willem Bakker uit Munnekezijl

Winterbijeenkomst ‘Groene Mest Groningen’ en Collectief Midden Groningen

Heb jij je al aangemeld voor de winterbijeenkomst voor agrariërs op 8 december? Het wordt een informatieve avond met veel praktische tips, dus meld je snel aan voor deze inspirerende bijeenkomt!

Tijdens deze bijeenkomst, georganiseerd vanuit Fascinating en Collectief Midden Groningen, vertelt o.a. Geert-Jan van der Burgt over besparen op (kunst)mest en Gerard Ros over de functies van de bodem met
speciale aandacht voor de rol van het bodemleven en organische stof. Ook delen we de eerste resultaten uit de projecten ‘Integrale Verduurzaming van de Pootgoedteelt’ en ‘Groene Mest Groningen’.

Gerelateerd nieuws