Gezonde bodem biedt kansen voor toekomst agrarische sector

03/07/2023
Bodemgezondheid

Voor een gezonde bodem en een goede gewasopbrengst is de bodembiologie essentieel. In het project Bodemgezondheid werd in samenwerking met boeren en tuinders gebruik gemaakt van nieuwe analysetechnieken om de huidige staat en behoefte van de bodembiologie in kaart te brengen. De verkregen inzichten kunnen helpen om gewassen te beschermen, groei te bevorderen en gezondheid van de bodem te ondersteunen.

Impact op voedselproductie

Hoe gaat het inzetten van bodembiologie voor voedselproductie in zijn werk en wat is de impact daarvan op de voedselproductie? Dat vraagt om een andere benadering. Eén van de deelnemers geeft aan al duidelijk de voordelen van goede bodembiologie voor zijn gewassen te ervaren. “Ik zou hier graag nog meer op willen sturen. Dit project was een goede eerste stap om bodembiologie meetbaar te maken; immers meten is weten voordat je hierop kan sturen,” aldus de heer Werkman.

Twee stappen

Het project bestond uit twee stappen: een webinar en een haalbaarheidsonderzoek. Tijdens het webinar lichtten bodemvitaliteitsexperts de aanwezige agrarische ondernemers in over de waarde van bodembiologie en de eigenschappen die een grond moet hebben om kansrijk te worden bevonden. Het haalbaarheidsonderzoek vond plaats op de percelen van 30 agrariërs. Nieuwe en bestaande analysetechnieken werden gebruikt om de huidige staat van de bodembiologie te beoordelen. De resultaten zijn verwerkt in individuele rapporten en gedeeld met de agrariërs.

Belang van bodembiologie

Het project heeft geleid tot een grotere bewustwording van het belang van een gezonde bodembiologie in de landbouwsector. Hoewel de onderzochte bodems een rijk bacterieel microbioom bevatten, is er ruimte voor verbetering van gunstige bodemschimmels en grotere bodemdiertjes. De opgedane bevindingen bieden mogelijkheden om de voordelen van bodembiologie in de praktijk te benutten, waaronder het ontwikkelen van bodemverbeteraars uit plantaardige reststromen en dierlijke mest. Daarnaast kunnen ze helpen bij het succesvol introduceren van alternatieve eiwitgewassen.

Meer informatie over het project Bodemgezondheid en alle projectresultaten lees je op onze projectpagina.

Gerelateerd nieuws