Groene Mest Groningen

Omdat onze boeren dit vragen
Vertaling van de ontwikkeling van het circulaire landbouwsysteem van de toekomst naar het boerenerf

Groningen loopt voorop in de ontwikkeling van het circulaire landbouwsysteem van de toekomst. Na 9 jaar intensieve proeven op proefboerderij Kollumerwaard te Munnekezijl (SPNA) kunnen we concluderen dat een landbouwsysteem met stikstofwinning door effectieve inzet van vlinderbloemigen en de verbouw van eiwitgewassen technisch gezien werkt. Er zijn géén externe stikstofbronnen nodig om gezonde en circulaire landbouwproducten te leveren aan de steeds kritischere consument die naast gezond eten ook minimale milieubelasting eist. In dit bewezen alternatieve landbouwsysteem floreert bodemgezondheid, is er een belangrijke bijdrage aan waterkwaliteit en er is significante emissiereductie (NOx). Wel moeten de opbrengsten omhoog.

Het Groene Mest Groningen project richt zich op de vertaling van het circulaire landbouwsysteem naar het boerenerf. Het bestaat uit 3 componenten 

  1. Verdere opschaling naar het boerenbedrijf 
  1. Praktijkproeven proefboerderij Kollumerwaard 
  1. Kennisdisseminatie naar boerenbedrijven in de regio 

Resultaten

De resultaten van het project behelzen de implementatie van het proof-of-concept op individuele boerenbedrijven, uitbreiding van het proof-of-principle (gesloten stikstofkringloop) naar beschikbaarheid van overige mineralen en kennisverspreiding in de regio middels kennissessies en bedrijfsbezoeken.

2023
Het afgelopen jaar zijn er experimenten uitgevoerd bij 5 deelnemende agrariërs. Daarnaast is het lange termijn experiment ‘Planty Organic’ voortgezet. In dit proefveld wordt gedemonstreerd en met metingen onderbouwd hoever je kunt komen met inzet van uitsluitend ‘groene mest’. Ook zijn er een aantal bijeenkomsten georganiseerd waaronder een kennissessie met veldbezoeken voor boeren over circulaire landbouw, het werken met reststromen bij Wageningen Livestock Research en een webinar.

Webinar stikstof van eigen land

Veranderingen in de bemestingsstrategie zijn onvermijdelijk. Stijgende prijzen voor en problemen met de beschikbaarheid van (kunst)mest, het verlies van de derogatie en toenemende milieuambities zorgen ervoor dat het belangrijk is om de eigen bemestingsstrategie nog eens onder de loep te nemen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden zijn we tijdens de webinar op 28 november 2023 dieper in gegaan op de stikstofvastlegging, de praktische inpasbaarheid en het financiële plaatje van verschillende maatregelen. Wat zijn de mogelijkheden om op jouw eigen bedrijf meer stikstof vast te houden? Kijk hier de webinar terug.

Podcast

In de Agrifirm podcast serie #trotsopdeboer worden een aantal afleveringen gemaakt rondom het project Groene Mest Groningen. Via onderstaande links kun je deze beluisteren.

  1. Creëer je eigen stikstof met groene mest
    Je eigen stikstof vasthouden of zelfs creëren. Dat kan met vlinderbloemigen, maaimeststoffen of groenbemesters. Kortom: groene mest. Onderzoeker Geert-Jan van der Burgt is daar met hart en ziel mee bezig, in onderzoek én in de praktijk, met bijvoorbeeld het project Groene Mest Groningen. Hij neemt je in deze podcast met veel enthousiasme mee in de bijzondere wereld van stikstof efficiënt benutten met groene meststoffen.

Meer informatie

Partners: Agrifirm, SPNA, ISPT-AFT

Associated partners: Biowad, PPS BeterBodemBeheer

Opgave: Benutting van reststromen

Wanneer: juni 2021 t/m 2024

Wil je meer weten over het project Groene Mest Groningen? Neem dan contact op met Agata van Oosten (Program Manager) via agata.vanoosten@ispt.eu, of met Nadine Kool (Program Officer) via nadine.kool@ispt.eu.

Dit project wordt mede gerealiseerd door Nationaal Programma Groningen

Gerelateerd nieuws