Aan welke knoppen kan je draaien richting regeneratieve landbouw?

06/02/2024
Nature-inclusive agriculture in the Netherlands

Regeneratieve landbouw, waar begin je en wat zijn de voordelen voor jouw bedrijf? Bodemkringlooponderzoeker Peter Vanhoof nam de deelnemers van de informatieavond in Blijham op 14 december 2023 mee in de basisbeginselen van regeneratieve landbouw. Wouter Zunneberg (Stichting Regeneratieve Landbouw Veenkoloniën), adviseur binnen het project ‘100 hectare regeneratief’ blikt terug op de bijeenkomst.

Waarom een presentatie van Vanhoof?

Zunneberg: ‘Toen ik Peter Vanhoof’s verhaal hoorde was ik zo onder de indruk dat ik vond dat meer mensen het moesten horen’. Zijn verhaal sluit naadloos aan op regeneratieve landbouw. Op een zo simpel mogelijke manier legt hij uit waar je kunt beginnen binnen de kringloop.’

Welke boodschap is je bijgebleven?

Zunneberg: ‘De integrale kijk op de agrarische bedrijfsvoering is voor veel boeren verhelderend. Dus niet naar 1 factor kijken maar naar wat het gevolg is voor bodem, plant, dier en mens. Vanhoof moedigt aan om goed te kijken naar wat goed gaat en waar je verbeteringen kunt aanbrengen in de bedrijfskringloop. Zo kunnen melkveehouders vaak verbetering leveren op het voerspoor en akkerbouwers mogen kritischer zijn op wat voor mest ze gebruiken.’

Welke praktische handvatten gaf Vanhoof?

Zunneberg: ‘De kwaliteit van het voer voor een koe beïnvloedt de mestkwaliteit. En mestkwaliteit heeft weer invloed op de voerkwaliteit. Kortom een kringloop die bijgestuurd moet worden om balans te krijgen. Hiervoor heb je een aantal knoppen waar je aan kan draaien om het bodembeheer en de mestkwaliteit weer op orde te krijgen. Kijk bijvoorbeeld goed naar de stikstofbodemvoorraad en de vitaliteit van je bodemleven voordat je bemest en gebruik organische mest. Dit verhoogt de microbiële diversiteit, verbetert de mineralisatie en kringloop van voedingsstoffen, en verhoogt de bodemvruchtbaarheid en -structuur. Zoals Vanhoof het zo mooi zei: ‘Mest moet als het menu zijn in een sterrenrestaurant, maar dan voor het bodemleven.’

‘Je kan ook kijken naar de bodem. Een scheve calcium-/magnesiumbalans in de bodem leidt sneller tot bodemverdichting. Een goede balans geeft bijvoorbeeld als voordeel dat je langer kan beweiden, omdat het perceel simpelweg beter vocht kan bergen en afvoeren.’

Vanhoof’s verhaal zelf luisteren? Bekijk de beknopte versie in deze video.

Wat biedt het project ‘100 hectare regeneratief’ aan boeren?

Zunneberg: ‘Het zesjarige project ‘100 hectare regeneratief’ biedt akkerbouwers en melkveehouders uit de provincie Groningen de mogelijkheid om regeneratieve landbouw uit te proberen. Samen met een begeleider verken je aan welke knoppen jij kunt draaien om 2 tot 3 hectare om te zetten naar regeneratieve landbouw. Naast dat je experimenteert met deze manier van werken, draag je met jouw deelname ook bij aan de afzetverkenning van regeneratief geteelde producten op de markt.’

Deelnemen aan het project?

Bekijk de flyer voor meer informatie of meld je meteen aan via onderstaande knop:

Gerelateerd nieuws