Fascinating en NOM werken samen aan de voedseltransitie

Onlangs ondertekenden Tjeerd Jongsma namens Fascinating en Dina Boonstra namens de NOM een samenwerkingsovereenkomst. Doel is om, naast de vier grote landbouwcoöperaties en kennisinstellingen, ook noordelijke MKB-bedrijven nauw te betrekken bij het realiseren van een circulair voedselsysteem.

27/05/2022

Onlangs ondertekenden Tjeerd Jongsma namens Fascinating en Dina Boonstra namens de NOM een samenwerkingsovereenkomst. Doel is om, naast de vier grote landbouwcoöperaties en kennisinstellingen, ook noordelijke MKB-bedrijven nauw te betrekken bij het realiseren van een circulair voedselsysteem.

Presentatie over Fascinating

Het was een bijzonder moment, zo halverwege het Food & Business Event dat afgelopen 12 mei plaatsvond in het Avebe Innovatiecentrum op de Zernike Campus in Groningen. Nadat een taart, inclusief ijsfontein, het atrium van het prachtige gebouw werd binnengedragen, werd de samenwerking tussen Fascinating en de NOM symbolisch aangesneden.

Voeding van de toekomst

Want inderdaad, Fascinating en de NOM slaan de handen ineen om de voedselproductie en voedselverwerking gereed te maken voor de toekomst. Dat is nodig, zeker nu de sector, vooral ingegeven door klimaatverandering en mondiale bevolkingsgroei, wordt uitgedaagd om op een nieuwe manier naar voeding, gewassen, verwerking en biodiversiteit op de akker te kijken. Een nieuwe manier van kijken naar waarde, om precies te zijn. Denk onder andere aan onderzoek naar gezonde voeding, ontwikkelen van innovatieve toepassingen van eiwitten, vezels en koolhydraten en het vergroten van het aanbod aan eiwitrijke gewassen.

Test- en Innovatieprogramma

Fascinating, wat staat voor Food Agro Sustainable Circular Nature in Groningen, is een open test- en innovatieprogramma dat ruim een jaar geleden officieel van start ging. Sindsdien werken landbouwcoöperaties Avebe, Agrifirm, Cosun en FrieslandCampina samen met onder meer het UMCG en LTO Noord aan mogelijkheden voor het realiseren van een circulair voedselsysteem. Een systeem dus dat duurzaamheid, gezonde voeding, natuurwaarde en economische impact met elkaar in balans brengt.

Samenwerken aan de voedseltransitie

Tjeerd Jongsma, directeur van Fascinating, spreekt van een veelbelovend eerste jaar. ‘Er wordt heel open en constructief samengewerkt’, onderstreept hij. ‘Aan alles is te merken dat iedereen er stevig de schouders onder wil zetten.’ Maar Jongsma weet ook dat de vier grote coöperaties het alleen niet gaan redden. Om de voedseltransitie daadwerkelijk met succes vorm te geven zijn meer partijen nodig, waaronder het MKB. En juist dat is een belangrijke reden waarom Fascinating en de NOM besloten samen te werken aan de voedseltransitie.

Breed netwerk

‘De coöperaties zijn op deze urgente uitdaging een unieke samenwerking aangegaan’, zegt Dina Boonstra, directeur van de NOM. ‘Maar om alle benodigde innovaties te kunnen ontwikkelen hebben ze het MKB hard nodig. Als NOM kunnen we, door ons brede nationale en internationale netwerk, een rol spelen in het verbinden van het MKB met Fascinating. Naast dat netwerk stellen we vanzelfsprekend ook tijd beschikbaar om de doelstelling van Fascinating te helpen realiseren. Simpelweg omdat de voedseltransitie voor de NOM een belangrijk thema is dat in diverse NOM-programma’s tot uiting komt. Vandaar dat we een initiatief als Fascinating van harte ondersteunen en samenwerken aan de voedseltransitie.’

Meer dan alleen Groningen

Fascinating wordt bekostigd uit een subsidie van het Nationaal Programma Groningen. En dus wordt er bij de activiteiten uiteraard gekeken vanuit het perspectief van Groningen. ‘Maar hoe nauwer je dat neemt, hoe minder mogelijkheden en slagkracht je hebt’, weet Jongsma. ‘Om de transitie te laten slagen, moet je er ook relevante partijen uit bijvoorbeeld Friesland en Drenthe bij betrekken.’ En ja, ook dat is een belangrijk onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst. De NOM wil tenslotte nadrukkelijk bijdragen aan een duurzamer, gezonder en slimmer Noord-Nederland. ‘Aan ons is dan ook gevraagd om de ideeën en initiatieven die in het programma worden ontwikkeld uit de dragen naar Friesland en Drenthe’, vertelt Boonstra. ‘Daarnaast zorgen we eveneens voor aansluiting op projecten en programma’s buiten het Noorden. Want ook binnen het landelijke ROM-netwerk speelt er veel om samen mee op te trekken.’

Boven verwachting

Wanneer is de samenwerking nu eigenlijk geslaagd? ‘Als we samen met de NOM in het eerste jaar minstens 30 nieuwe bedrijven aan Fascinating weten te verbinden’, zegt Jongsma gedecideerd. ‘Wat dat betreft is het Food & Business Event, waarin we met de NOM en Food2020 het MKB enthousiasmeerden en stimuleerden om mee te helpen aan de voedseltransitie, boven verwachting goed verlopen. Zo zijn er maar liefst tien concrete leads uit voortgekomen. Dat is natuurlijk een heel mooi begin.’

Ben je ondernemer en werk je aan innovatieve technologie voor de agrofood sector? En zoek je hulp bij het testen of verder ontwikkelen van technologie? Neem dan contact met ons op.

Lees meer over de NOM