Toekomstbeeld landbouw: duurzaam en gevarieerd

De landbouwsector snakt naar een positief verhaal en toekomstperspectief. Een positief verhaal is een vitale bodem waarop gevarieerde flora en fauna leven en gesloten kringlopen. Het mooie is dat voor een toekomstperspectief exact hetzelfde nodig is. Fascinating brengt het positieve verhaal en toekomstperspectief samen.

Vierde teelt

Het landbouwsysteem moet anders. Als er niets verandert, verliest het zijn bestaansrecht. Het moet groen, het moet circulair. Zowel voor meer verscheidenheid aan planten- en diersoorten als voor meer inkomstenbronnen voor boeren is het nuttig als Groningen een vierde teelt krijgt naast suikerbieten, aardappelen en graan. Het antwoord ligt in de productie van plantaardig eiwit uit verschillende bronnen. Zolang ze maar een hoge voedingswaarde voor de mens hebben.

Duurzaamheid voorop

De productie van gewassen en voedingsmiddelen zal plaatsvinden met regionaal opgewekte energie. Op die manier kan de productie CO2-neutraal plaatsvinden. En hoe zit het met de stikstof? Het moet ook stikstofneutraal – en dat kan. Restproducten uit de akkerbouw zijn prima voer voor koeien. Dat maakt import van weinig duurzaam geteeld veevoer overbodig. Die koeien leveren vervolgens via hun mest essentiële mineralen op voor de akkerbouw. Zo is het mogelijk de stikstofkringloop te sluiten.

Minimale bewerking

Niet alleen de teelt van gewassen gaat op de schop. Dat geldt ook voor het stuk dat daarna komt. Nu gaan er in de bewerking en verwerking van gewassen te veel voedingsstoffen verloren. Fascinating koestert de voedingsstoffen die het land oplevert. Minder bewerken, minder zuiveren, is de weg. Dit 'minimaal bewerken' verandert de processen aanzienlijk. 'Minder doen' klinkt makkelijk, maar vraagt in werkelijkheid om razend slimme processen. Zeker omdat processen zoals drogen veel zuiniger met energie moeten omgaan.

Financiële inbedding

Dergelijke vernieuwingen zijn kostbaar en de terugverdientijd is lang. Dit vraagt om een goede financiële inbedding, waarbij ontwikkelingsmaatschappijen, banken en grote toepassende bedrijven nauw samenwerken. Ook op dit punt is het van belang dat er een goede gebalanceerde keten aan het werkt gaat.