ZeoDry

Een haalbaarheidstudie naar energie-terugwinning uit sproeidrogers middels nieuwe warmtesorptie technologie.

Doel van het project

Het project ZeoDry probeert de eiwit-waardeketen te faciliteren door structurele verduurzaming van het sproei-droogproces. Het doel daarbij is een haalbaarheidsonderzoek naar vermindering van het directe energieverbruik van sproeidrogers met 40-50% op de korte termijntermijn en middels innovaties met 70-80% op de langere termijn, leidend tot CO2- en NoX-emissiereducties. 

Het beoogde resultaat is een uitgewerkt ontwerp van een pilot-/demonstratie-installatie dat gebaseerd is op toepassing van een Zeoliet Drum met als doel om de technische en de economische haalbaarheid te kunnen beoordelen, inclusief risicobeoordeling en carbon footprint. Daarnaast moet dit ontwerp volledig opschaalbaar zijn voor toepassing in commerciële sproeidrooginstallaties.

Energie-intensieve processen

De Nederlandse economie, zeker de Noord-Nederlandse, leunt sterk op de levensmiddelenketen, waar sproeidrogen een integraal onderdeel van is. Het sproeidroogproces is een van de meest energie-intensieve processen binnen de industrie. Elektrificatie en energieterugwinning is dus van groot belang. De transitie naar toepassing van plantaardige eiwitten zal dit effect versterken omdat sproeidrogen realistisch gezien de enige haalbare droogmethode is voor deze producten.

Door de verlaging van de kosten en de footprint van het droogproces zal een belangrijke bijdrage worden geleverd aan de eiwittransitie in Noord Nederland. Bovendien zal dit bijdragen aan de mondiale positie van de Nederlandse agrifood industrie.

zeoliet
bron: Elektor Magazine (www.elektormagazine.com)

Innovatie in sproeidrogen van eiwitten

Het drogen van eiwitten (al dan niet plantaardig) is een essentieel onderdeel van de levensmiddelen waardeketen. Een goed droogproces leidt tot een stabiel, goed te bewaren, functioneel dan wel nutritioneel product. Om deze redenen worden eiwitten gesproeidroogd. Met de eiwittransitie naar plantaardige producten in (Noord) Nederland zal daarmee de sproei-droogbehoefte erg toenemen. Het nadeel van sproeidrogen is de energetische inefficiëntie van het droogproces. Bovendien leunt het droogproces zwaar op niet-hernieuwbare energiebronnen.

Het sproei-droogproces kan sterk worden verduurzaamd door de latente energie in waterdamp terug te winnen door de damp te laten condenseren. De energie die daarmee vrijkomt kan worden hergebruikt. Dit proces wordt ook wel zeoliet drumdroogtechnologie genoemd. Het mineraal zeoliet absorbeert vocht en heeft als eigenschap warmte af te geven. Dit kan de ingangslucht tot ca. 140 Celsius voorverwarmen, waardoor het energie bespaart. De regeneratie van de zeolietdrum levert ca. 0.5 bar stoom op, waarmee een indamper of een warmwatervoorziening kan worden gevoed. Door toepassing van de zeolietdrum voorafgaande aan het sproeidrogen kan de sproeidroogcapaciteit eveneens worden verhoogd. 

De zeoliet drumdroogtechnologie is internationaal niet eerder op industriële schaal toegepast bij droogprocessen. Eerdere pilotinstallaties voor zeolietdrogen waren gebaseerd op toepassing van een zeolietwiel. Dit was niet succesvol door sterke mechanische en thermische spanningen in het wiel. Dit wordt ondervangen door het nieuwe ontwerp te baseren op een zeolietdrum.

Meer informatie

Projectleider: Rick Kirpestein (ISPT-AFT)

Partners: Avebe, Cosun, Corbion, FrieslandCampina, Vreugdenhil, Industrial Air Company, Sanco, Femto Engineering, ISPT-AFT

Derden: Wageningen Food & Biobased Research

Opgave: Energie-efficiënte en duurzame verwerking

Dit project wordt mede gerealiseerd door Nationaal Programma Groningen

Wil je meer weten over het project ‘ZeoDry'? Neem dan contact op met Agata van Oosten (Program Manager) via agata.vanoosten@ispt.eu, of met Nadine Kool (Program Officer) via nadine.kool@ispt.eu.

Gerelateerd nieuws