Verkenning van de Eiwitfabriek

Door middel van een verkennend onderzoek wordt de haalbaarheid van een Eiwitfabriek in Groningen vastgesteld. Ook wordt onderzocht welke kennis en kunde nodig is voor de operatie. Het projectresultaat zal worden gebruikt voor het nemen van een investeringsbesluit om een Eiwitfabriek in Groningen te realiseren en op welke wijze.

Demo eiwitfabriek

In dit project onderzoeken we de haalbaarheid van een multifunctionele eiwitdemonstratiefabriek in Groningen. Dit onderzoek kent verschillende aspecten, waaronder:

  • De geschiktheid van gewassen die momenteel worden verbouwd en de potentie van gewassen die in de toekomst kunnen worden verbouwd in de regio.
  • Het beoordelen van het draagvlak onder telers voor het concept van de eiwitfabriek, met name hun bereidheid om samen te werken en grondstoffen te leveren.
  • Het identificeren van mogelijke ingrediënten en halfproducten die op (semi-)industriële schaal kunnen worden geproduceerd binnen de fabriek.
  • Het analyseren van het marktpotentieel voor de geproduceerde eiwitproducten.

De beoogde eiwitfabriek wordt gekenmerkt door flexibiliteit, waardoor deze in staat is om verschillende gewassen en reststromen te verwerken zonder dat daar grote investeringen voor nodig zijn.

de eiwitfabriek

Waarom is dit project zo belangrijk?

De multifunctionele demo eiwitfabriek is essentieel voor het opschalen en demonstreren van (milde) technologieën voor de winning van plantaardige eiwitten en andere ingrediënten op industriële schaal. Procestechnologie dient daarbij als gereedschapskist voor een innovatieve eiwitproductie en het genereren van waarde in plantaardige ingrediënten die hoger is dan van wereldwijd geproduceerde bulkproducten. Het vertegenwoordigt daarmee een spilfunctie in de transitie van de landbouw naar een duurzamere, circulaire benadering en een verhoogd verdienvermogen. Daarbij streven we naar verbeterde plantaardige nutriënten die gezonder en lekkerder zijn en meer functionaliteit bieden.

De kern van het project

De verkenning wordt langs vier assen uitgevoerd:

  1. Een inventarisatie van huidige en toekomstige inkomende plantaardige stromen vanuit Groningen en mogelijk de rest van Nederland.
  2. Een selectie van benodigde unit-operations en procesconfiguraties die de inventaris en de kosten van de fabriek bepalen.
  3. Het vaststellen van de potentiële kwaliteit en functionaliteit van ingrediënten en halffabricaten en de daarbij behorende potentiële markt.
  4. Een business case en concept investeringsplan. Op basis hiervan kunnen besluiten worden genomen over de schaalgrootte, de mate van flexibiliteit (grondstof en proces) en de aansturing.
vier activiteiten eiwitfabriek

Meer informatie

Projectleider: Peter de Jong

Partners: Agrifirm, Avebe, Cosun, FrieslandCampina, Invest-NL, NIZO, LTO-Noord, ISPT-AFT

Opgave: Energie-efficiënte en duurzame verwerking

Looptijd: 1 januari 2023 t/m 31 december 2023

Wil je meer weten over het project ‘Verkenning van de Eiwitfabriek'? Neem dan contact op met Agata van Oosten (Program Manager) via agata.vanoosten@ispt.eu, of met Nadine Kool (Program Officer) via nadine.kool@ispt.eu.

Dit project wordt mede gerealiseerd door Nationaal Programma Groningen

Gerelateerd nieuws