SoniBone

Een consortium van drie Groninger bedrijven heeft de ambitie om in een intensieve samenwerking een doorbraak te bewerkstelligen voor de extractie van een tot dusver beperkt verwaarde reststroom: kippenbotten.

Met de ontwikkeling van ultrasone extractietechnologie, die potentieel breed inzetbaar is, kunnen smaakvolle en hoogwaardige ingrediënten zoals kipcollageen en bouillon uit reststromen worden gehaald. Door bestaande productieprocessen te combineren met nieuwe extractietechnologie wordt onderzocht of het haalbaar is en bijdraagt aan verduurzaming. Het uiteindelijke doel is het ontwikkelen van smaakvolle ingrediënten met een hoogwaardig nutriënten profiel.

Ultrasound extractietechnologie wordt beschouwd als een veelbelovende en innovatieve techniek met potentiële toepassingen in de chemie, farmacie, cosmetica en voedingssector. Ultrasound wordt, met een breed scala aan vermogen en frequenties, gebruikt bij filtratie, homogenisatie, emulgering, kristallisatie en extractie. Ultrasound heeft een mechanisch effect en oefent schokgolven en hydrodynamische kracht uit op het vaste oppervlak, waardoor het oplosmiddel beter en snelle toegang krijgt tot de grondstof.

Het is eenvoudig, goedkoop en kan op grote schaal in industriële productie worden toegepast. Daarnaast wordt de massatransfer verbeterd, waardoor de extractietijd wordt verkort, het oplosmiddelverbruik, de procestemperatuur en de energie-input worden verlaagd in vergelijking met traditionele extractiemethoden.

Een maatschappelijke behoefte

Het project sluit goed aan op de maatschappelijke behoefte om snel grote stappen te zetten om tot een klimaat neutrale samenleving te komen. De thema’s circulariteit, elektrificatie en integratie van bedrijfsprocessen zijn hierin essentieel en kunnen eventueel als voorbeeld gaan dienen voor andere projecten. Door gebruik te maken van de te ontwikkelen ultrasone extractietechnologie - zonder de noodzaak om onder hoge temperaturen en hoge drukken te werken - kan er een platformtechnologie worden neergezet. Deze technologie heeft een brede toepasbaarheid voor het verwaarden van reststromen, het ontsluiten van alternatieve eiwitten en het behouden van een evenwichtig en hoogwaardig nutritioneel profiel.

Een unieke technologie

Het winnen van hoogwaardig smaakvol kipcollageenpoeder uit “gekraakte” botten is internationaal onbekend; er zijn geen bedrijven die dit doen. Het gebruik van ultrasone procestechnologie in de levensmiddelenindustrie is nieuw: de combinatie van elektrificatie, extractie efficiëntie en een verbeterd smaakprofiel is uniek. Er wordt in toenemende mate wel veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de verschillende potentiële toepassingen van ultrasoon. In de farmaceutische industrie wordt het bijvoorbeeld toegepast voor kristallisatie en maaltoepassingen. De kennis die binnen dit project wordt vergaard, samen met de procesmatige haalbaarheid, zal bijdragen aan de kennisintensivering in Noord-Nederland op het gebied van vergroening van extractieprocessen. Ook kan het mogelijkheden bieden voor de toepasbaarheid in de eiwittransitie: het ontsluiten van eiwitten en nutriënten en de daar bijhorende efficiënte extractie.

Vergroeningspotentieel

Met dit project worden er oplossingen geboden voor de volgende uitdagingen en belemmeringen:

1.  Het uitbannen van extractiemethodieken waarbij gebruik gemaakt wordt van vervuilende oplosmiddelen of energie grootverbruikers, zoals zeer hoge temperaturen en drukken.

2. Het tegengaan van het gebruik van fossiele brandstoffen door elektrificatie en het inzetten van restwarmte om tot eiwitontsluiting en hoogwaardige nutriënten te komen.

3. Het upgraden van het beperkte smaakprofiel na lage temperatuur extractie (restwarmte) en de beperkte controleerbaarheid van de Maillard reactie om tot een evenwichtig en complex smaakprofiel te komen.

4. Het inefficiënt inzetten van reststromen waarbij potentiële bronnen van hoogwaardige nutriënten niet worden verwaard maar worden afgezet als laagwaardige restproducten.

Meer informatie

Opgave: Energie-efficiënte en duurzame verwerking 

Partners: Ten Kate Vetten, Kleinste Soepfabriek, HVE Production Technologies

Looptijd: 8 februari 2024 t/m 31 december 2025

Wil je meer weten over het project ‘SoniBone'? Neem dan contact op met Agata van Oosten (Program Manager) via agata.vanoosten@ispt.eu of met Nadine Kool (Program Officer) via nadine.kool@ispt.eu.

Dit project wordt mede gerealiseerd door het Nationaal Programma Groningen.

Gerelateerd nieuws