Praktijknetwerken eiwitteelten

Samenwerken aan de eiwittransitie

Fascinating zet zich in voor de toekomst van de landbouw. Doel van het programma is onderzoek doen naar de kansen van hoogwaardige eiwitrijke gewassen voor humane voeding. Deze landbouwtransitie moet bijdragen aan circulaire landbouw, gezonde voeding en aan het verdienvermogen van boeren.

Om tot de juiste gewaskeuzes te komen, worden in samenwerking met de WUR en SPNA op vier proefboerderijen voor het tweede seizoen proefteelten ingezaaid. De inzichten die dit oplevert (o.a. kwaliteit van de eiwitten, opbrengst per hectare en eiwitopbrengst per hectare) stellen boeren in staat een gedegen keuze te maken qua eiwitgewassen en -teeltwijzen, waarbij een verbetering van het verdienmodel voorop staat. Om die inzichten te delen, worden de proeven gekoppeld aan het praktijknetwerk.

Doel

Het doel van project “praktijknetwerken eiwitteelten” is samen te werken aan de eiwittransitie door telers en melkveehouders te interesseren, te betrekken en te enthousiasmeren voor de eiwittransitie. Door zelf een eiwitrijkgewas te verbouwen en ervaringen te delen leer je het snelst. Het praktijknetwerk is een mooie mix van veehouders en akkerbouwers, gangbaar en biologisch. Boeren moeten het in de bedrijfsvoering inpassen en er zijn nog de nodige uitdagingen in de teelt zoals opbrengsten en gewasbescherming. Het verwerven en borgen van kennis speelt een belangrijke rol. Dit doen we door:

  • Het uitwisselen van kennis en ervaring in 3 studiegroepen van akkerbouwers en veehouders. Doel is met elkaar kennis en ervaring te delen, leren van elkaar, van 4 praktijkboerderijen en van kennisinstellingen. We organiseren bijeenkomsten en excursies en nodigen deskundige sprekers uit;
  • Praktijkexperimenten: deze zijn geïnitieerd vanuit de studiegroepen en voorzien in een (kennis-)behoefte die leeft bij de deelnemers. Ook draagt dit bij aan de ervaring met teelt van eiwitgewassen;
  • Themabijeenkomsten en praktijkdemonstraties:  Om de gewenste eiwittransitie in gang te zetten, spelen (commerciële) ketenpartijen, kennis- en onderzoeksinstellingen en onderwijs een belangrijke rol.  Deze partijen, telers en geïnteresseerden worden daarom uitgenodigd voor demonstraties en lezingen op proefbedrijven en bij deelnemers van studiegroepen.  

Activiteiten

In de periode van 2022 en 2023 zijn er verschillende thema- en praktijkbijeenkomsten georganiseerd waar de studiegroepen samen zijn gekomen. Diverse onderwerpen stonden op het programma, denk aan verwaarding van eiwitgewassen, erwtenteelt en rantsoen of meststoffen in zomerveldbonen.

Samenwerken aan de eiwittransitie?

Wil je meer weten over het project of heb je interesse in deelname? Neem dan contact op met Agata van Oosten (Program Manager) via agata.vanoosten@ispt.eu, of met Nadine Kool (Program Officer) via nadine.kool@ispt.eu.

Projectleider: Sjoerd van der Meulen (LTO Noord)

Partners: LTO Noord, Agrifirm, Avebe, Cosun, FrieslandCampina, ISPT-AFT

Opgave: Duurzame productie van nutritionele gewassen

looptijd: januari 2022 t/m december 2024

Dit project wordt mede gerealiseerd door het Nationaal Programma Groningen.

Gerelateerd nieuws