Kringloopmest op maat

Het project ‘Kringloopmest op Maat’ is een meerjarige praktijkgerichte haalbaarheidsstudie gericht op het sluiten van de mineralenkringloop en het verminderen van het gebruik van kunstmest. Dit doen we door de inzet van ‘kringloopmest op maat’ bij 6 akkerbouwers in de provincie Groningen met drie verschillende bodemsoorten: lichte klei, zware klei en zand-dalgrond. Op basis van de bemestingsbehoefte van de akkerbouwer wordt kringloopmest op maat geproduceerd door regionale digestaat-mest bewerkers. 

De studie bij akkerbouwers moet in de praktijk aantonen dat kringloopmest op maat Goed voor de Bodem, Goed voor het Gewas én Goed voor de Boer is. Het streven is om het gebruik van kunstmest met minimaal 50% te verminderen. Het sluiten van lokale mineralenkringlopen sluit goed aan bij het ontwikkelen van de kringlooplandbouw, waarbij emissies worden gereduceerd en de bodem wordt gevitaliseerd. Het vormt een onderdeel van het toekomstperspectief voor akkerbouwers. 

Kringloopmest op Maat is onderdeel van een groter programma. Klik hier voor meer informatie.

Impact en betrokkenheid

Het project streeft ernaar akkerbouwers in Groningen te beïnvloeden met als doel dat zij 'Kringloopmest op Maat' als een serieus alternatief voor kunstmest beschouwen. Dit wordt bereikt door doelgerichte kennisoverdracht, waarbij het principe 'met, voor en door boeren' centraal staat.

Voortgang

In het najaar van 2023 zijn alle deelnemers samengekomen om de start van het project officieel in te luiden. Op het terrein van mestleverancier H. van Oosten, is de voortgang van het project besproken en is het monitoringsplan toegelicht. Ook hebben de deelnemers hun ervaringen en eerste (mogelijke) resultaten gedeeld.

In 2023 is het monitoringsplan opgesteld waarmee het bemestingsplan bij de 6 akkerbouwers gedurende het project wordt gemonitord. De resultaten en opbrengsten per deelnemer en gewas worden hierin bijgehouden.

Meer informatie

Projectleider: Tjeerd Hoekstra (LTO-Noord)

Partners: LTO-Noord, Cosun, Avebe, FrieslandCampina

Opgave: Benutting van reststromen

Looptijd: maart 2023 t/m december 2025

Wil je meer weten over het project ‘Kringloopmest op maat'? Neem dan contact op met Agata van Oosten (Program Manager) via agata.vanoosten@ispt.eu, of met Nadine Kool (Program Officer) via nadine.kool@ispt.eu.

Dit project wordt mede gerealiseerd door het Nationaal Programma Groningen.