Energiescans Provincie Groningen

Binnen de landbouw wordt het opwekken, aanwenden en opslaan van (groene) energie steeds belangrijker. Met het project Energiescans gaan we 50 agrarische bedrijven, verdeeld over de provincie en sectoren, inzicht geven in de opwek- en gebruiksmogelijkheden van energie. Hierbij kijken we naar het energieprofiel en welk type energieopwekking het beste past bij de bedrijfsvoering. Ook wordt gekeken waar energiebesparingsmogelijkheden zijn voor het specifieke bedrijf.

Meedoen?

Ben je benieuwd naar jouw energiegebruik en wil je meer inzicht krijgen over de opwek- en gebruiksmogelijkheden van energie? Aanmelden kan tot 30 juni.

Fascinating heeft de ambitie om van de provincie Groningen een circulair systeem te maken waarin duurzaamheid en een verdienmodel voor de boer centraal staan. Door dit project wordt het voor de agrarisch ondernemer mogelijk kosten te besparen en eventueel een verdienmodel te creëren met energie. Dit project draagt daarnaast bij aan de verduurzaming van de landbouw in provincie Groningen.

Het doel van Energiescans

In dit project wordt er voor 50 boeren inzichtelijk gemaakt wat zij kunnen doen om energie te besparen, of zelf op te wekken. Ook krijgen ze inzichtelijk welke aanpassingen in de bedrijfsvoering mogelijk zijn om het directe verbruik van de zelfgeproduceerde energie te verhogen, waardoor er minder energie wordt terug geleverd aan het net. Het doel van het project is om agrariërs advies te geven over hun energiegebruik. Op deze manier wordt ook de huidige stand van de energie in de landbouw van provincie Groningen duidelijk.

Wanneer is het project succesvol?

Het project is succesvol als er 50 energiescans zijn gedaan waardoor 50 individuele boeren inzicht hebben gekregen in hun besparings- en productie mogelijkheden. Als gevolg heeft de provincie Groningen hierdoor inzicht gekregen in de mogelijke potentie van de agrarische sector op basis van de energieproductie.

Meer informatie

Projectleider: Chris Feenstra (Agrifirm)

Opgave: Benutting van reststromen

Partners: Agrifirm (Exlan), LTO Noord, ISPT-AFT, Cosun, Avebe

Looptijd: juni 2024 t/m oktober 2024

Wil je meer weten over het project ‘Energiescans Provincie Groningen'? Neem dan contact op met Agata van Oosten (Program Manager) via agata.vanoosten@ispt.eu, of met Nadine Kool (Program Officer) via nadine.kool@ispt.eu.

Dit project wordt mede gerealiseerd door het Nationaal Programma Groningen.

Gerelateerd nieuws