Fascinating ontvangt SDG Predicaat

25/09/2023
SDG Predikaat Fascinating

Opnieuw succes voor het Fascinating, dat afgelopen week officeel het SDG Predicaat kreeg toegekend. Het predicaat erkent het unieke doel van Fascinating: gezonder voedsel, een beter inkomen voor boeren, een duurzaam voedselsysteem en een gezonder milieu. Fascinating is een programma van het Instituut voor Duurzame Proces Technologie in Amersfoort.

Het SDG Predicaat wordt uitsluitend toegekend aan organisaties die in hun beleid de Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties een prominent onderdeel maken van hun programma.

“Met trots reikten we het SDG Predicaat uit aan Fascinating: het groene geheim achter onze voedselrevolutie in Groningen, een inspirerend voorbeeld van duurzame verandering dat samenwerking en innovatie omarmt.”

Uit het juryrapport

“Fascinating is een uniek initiatief, dat de voedsel- en landbouwtransitie in Groningen aanstuurt en daarmee een wereld van verschil maakt op verschillende dimensies van duurzaamheid. Wat Fascinating zo bijzonder maakt, is niet alleen hun focus op duurzame landbouw, maar ook hun vermogen om concrete resultaten te behalen. […] En daar houdt het niet op; ze werken ook aan bewustwording over gezonde voeding en duurzaam geteelde gewassen, wat een grote invloed heeft op landbouwpraktijken.”

Het thema voor de SDG Action Week ’23 was Act Together Now, wat raakt aan SDG 17.

SDG 2 Zero Hunger (Fascinating)

SDG 2 – Zero hunger

Een opmerkelijk succes van Fascinating is hun inspanning om voedingsstoffen terug te brengen naar de landbouw. SDG 2 benadrukt het belang van voedzaam voedsel voor iedereen, en Fascinating begrijpt dat het niet alleen gaat om het produceren van meer voedsel, maar ook om het produceren van voedzamer voedsel.

Ze werken samen met wetenschappers om gewassen te ontwikkelen die rijker zijn aan essentiële voedingsstoffen en minder afhankelijk zijn van chemicaliën.

SDG 15 – Leven op het land

Duurzaamheid begint bij de grond Fascinating zet in op SDG 15: Leven op het Land als hun startpunt. Ze hebben samengewerkt met boeren die al duurzame praktijken toepasten, zoals het bevorderen van biodiversiteit op hun land. Fascinating herkent de potentie in deze kleine initiatieven en ondersteunt ze met middelen en expertise.

SDG 15 Life on Land (Fascinating)
SDG 12 - Responsible consumption and production (Fascinating)

SDG 12 – Verantwoorde consumptie & productie

SDG 12: Verantwoorde Consumptie en Productie staat hoog op de agenda van Fascinating. Fascinating begrijpt dat de keuzes die consumenten maken een enorme invloed hebben op landbouwpraktijken. Ze vergroten de bewustwording van consumenten over gezonde voeding en het belang van duurzaam geteelde gewassen.

SDG 3 – Goede gezondheid & welzijn

Met hun diepgaande begrip van de hele voedselketen, van de bodem tot het bord van de consument, zorgt Fascinating voor gezondere gewassen die zowel de menselijke gezondheid als de gezondheid van de planeet bevorderen. Dit draagt bij aan het realiseren van SDG 3: Goede Gezondheid en Welzijn.

SDG 3 - Good helath and well-being (Fascinating)
SDG 13 - Climate action

SDG 13 – Klimaatactie

Fascinating zet zich in voor duurzame landbouw en innovatie. Met een focus op samenwerking en het vergroten van de impact van bewezen technologieën, draagt Fascinating bij aan de verwezenlijking van diverse Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) gericht op duurzaamheid, voedselzekerheid en verantwoorde consumptie en productie en raakt daarmee SDG 13: Klimaatactie.

SDG 17 – Partnerschappen voor de doelen

SDG 17: Partnerschappen voor de doelen benadrukt het belang van samenwerking om de andere SDG’s te bereiken. Fascinating werkt samen met verschillende partners, waaronder landbouwcoöperaties, kennisinstellingen en de provincie, om gezamenlijk te streven naar een duurzamere toekomst.

SDG 17 - Partnerships for goals