Publiek-private samenwerking versnelt transitie agrofoodsector door samen te investeren  

01/03/2023

Maandag gaf een delegatie van Groningse bestuurders een persconferentie over de herstelmaatregelen waarin herstel, versterking en nieuw perspectief voor de provincie Groningen centraal staan. Een week geleden zat Johan Remkes, voorzitter Nationaal Programma Groningen, samen met de top van het bedrijfsleven, agrarische sector en de provincie Groningen om het over perspectief voor de agrofoodsector te hebben. Belangrijkste uitkomst: publiek-private partijen versnellen de transitie naar een duurzame agrofoodsector door samen te investeren. En dit perspectief start in Groningen.      

Sinds 2021 werken publiek-private partijen in het open innovatieprogramma Fascinating samen aan een duurzame toekomst voor de agrofoodsector. Dit programma is gestart in Groningen, landbouwprovincie bij uitstek. Zo wordt het merendeel van de Groningse landbouwproducten verwerkt door boerencoöperaties Avebe, Cosun en FrieslandCampina. Deze ondernemingen zijn zowel door de agro-industriële productieketen als door de fysieke locatie nauw verweven met de Groningse boeren en inwoners.

Overhandiging van het manifest eind vorig jaar, v.l.n.r. Johan Remkes en Tjeerd Jongsma

Gezamenlijke ambitie

Tjeerd Jongsma, directeur Fascinating: “We beschikken over de beste kennisinfrastructuur, boeren, bedrijven en kapitaal om een omslag te maken. Als ergens de transitie naar duurzame, gezonde voeding kan slagen dan is het hier.” Dat deze ambitie door meer partijen wordt gevoeld bleek al snel. Zo tekenden eind vorig jaar de bestuurders van de vier grote coöperaties, Rabobank, LTO Noord en de provincie Groningen een manifest om samen te investeren. Nu schoven ze aan tafel om de afspraken verder te concretiseren.

Samen investeren

“Met de toezegging van de publieke partners om dit proces te ondersteunen met middelen en beleid, zetten we vol vertrouwen de volgende stap. Wij zijn ervan overtuigd dat deze samenwerking de transitie verder zal versnellen. Daar waar een rol voor de overheid mogelijk is, hebben het Nationaal Programma Groningen en de provincie steun toegezegd. Ook andere partijen nodig ik uit om mee te doen! Samen bouwen we aan een duurzame toekomst voor de agrofoodsector”, aldus Tjeerd Jongsma.