Persbericht: de toekomst van de landbouw wordt geschreven in Groningen

07/12/2020

Vandaag besloot de provincie vanuit het Nationaal Programma Groningen de handen ineen te slaan met het programma Fascinating. Dit programma wil de landbouwsector van de toekomst realiseren: een circulair systeem dat duurzaamheid, natuur, gezonde voeding en economische impact met elkaar in balans brengt. Groningen, van oudsher een landbouwregio, biedt een unieke combinatie van beschikbare landbouwgrond, grootschalige industriële infrastructuur, duurzame energie, hooggeplaatste kennisinstellingen en een sterk ontwikkelde chemische industrie en bovenal de wil en cultuur om samen te werken. In de eerste drie jaar wordt een budget van 20 miljoen in de regio geïnvesteerd. Dit wordt 50/50 bekostigd door de deelnemende organisaties en fondsen uit het Nationaal Programma Groningen.

Groningen heeft de ingrediënten

Fascinating staat voor Food Agro Sustainable Circular Nature Technology in Groningen. Waarom in Groningen? Deze regio biedt niet alleen beschikbare landbouwgrond, maar ook een grootschalige industriële infrastructuur voor de verwerking van biomassa. Tel daarbij op de beschikbaarheid van duurzame energie, hooggeplaatste kennisinstellingen en een sterk ontwikkelde chemische industrie, en de uitkomst is compleet: Groningen heeft een unieke combinatie van alle benodigde ingrediënten om de toekomst van de landbouw te schrijven. De verschillende projecten zorgen voor werkgelegenheid en kennis.

Hoe ziet de landbouwsector van de toekomst eruit?

De focus van onze landbouwsector heeft lang gelegen op schaalgrootte en efficiëntie. Dit ging echter vaak ten koste van natuur en bodemkwaliteit. De focus voor de toekomst moet liggen op toegevoegde waarde van de producten die we creëren in termen van voedingswaarde en economische waarde en dat in een compleet circulair systeem met minimale voetafdruk. Een systeem dat minder stikstof- en CO2-uitstoot creëert. De landbouw van de toekomst rust op 4 pijlers:

  • Gezonde en gebalanceerde voeding: we maken de stap van kwantiteit naar kwaliteit. Hoe kunnen we een gezond dieet vertalen naar ons landbouwsysteem? Wat wil de consument?
  • Duurzame productie van nutritionele gewassen: we drukken kwaliteit uit in voedingswaarde en economische waarde. Hoe brengen we de productie van voeding in balans met de natuur, zonder CO2– of stikstofuitstoot en met versterking van de biodiversiteit?
  • Energie-efficiënte en duurzame verwerking: met de huidige verwerkingsprocessen raken we veel voedingsstoffen van de gewassen kwijt en verbruiken we veel energie. Door bestaande technologieën energiezuinig te maken en nieuwe technologieën te ontwikkelen, kunnen we alle voedingsstoffen gebruiken op een energie-efficiënte manier.
  • Non-food gebruik van reststroom: na verwerking van landbouwproducten heb je nog een grote reststroom die je niet kan gebruiken voor menselijke of dierlijke consumptie, zoals cellulose, grond en mest. Deze reststromen gebruiken we circulair als grondstof voor de chemische industrie, of als energiebron.

Over Fascinating

De vier grote landbouwcoöperaties (Agrifirm, Avebe, Cosun en FrieslandCampina), LTO Noord en de Provincie Groningen hebben de handen ineen geslagen in Fascinating. Samen met kennisinstellingen en organisaties in de voedingsindustrie, chemische industrie en de energiesector onderzoeken ze hoe de landbouwsector van de toekomst kan worden waargemaakt. Het programma wordt gecoördineerd en georganiseerd door het Institute for Sustainable Process Technology. De Provincie Groningen neemt actief deel in de besluitvorming in het programma. Fascinating is een open innovatieplatform en organisaties en maatschappelijke partijen die mede vorm willen geven aan de doelstellingen zijn van harte welkom om deel te nemen.

Door deze unieke bundeling van krachten ontstaat de sterkst denkbare combinatie. Vanuit het perspectief van de individuele landbouwer zijn hierdoor alle spreekwoordelijke flanken gedekt. Of het nu gaat om gras, aardappelen, granen, melk of nieuwe akkerbouwgewassen. De samenwerking staat garant voor schaalgrootte die de implementatie mogelijk maakt.

“Voor mij is dit een droom die uitkomt! Eindelijk maken we de stap van kwantiteit naar kwaliteit en gaan we focussen op nutritioneel hoogwaardige landbouw.”

Tjeerd Jongsma, Directeur Institute for Sustainable Process Technology