Living Labs: samenwerken op alle niveaus

21/12/2022

Fascinating is helemaal gericht op circulaire landbouw. Maar hoe zorg je dat ook de samenleving klaar is voor die toekomst? Door in het onderwijs een curriculum in te richten dat hierbij past. Binnen Fascinating gebeurt dat met ‘Living Labs’.

Kartrekker Peter de Jong, lector aan het Van Hall Instituut steekt zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken. “Onderzoek en onderwijs brengen we snel en laagdrempelig bij elkaar vanuit verschillende disciplines en achtergronden.”

In Living Labs wordt samengewerkt met Hanzehogeschool, het Van Hall instituut en met MBO Terra. Centraal staat co-creatie, waarbij studenten en lectoren samenwerken aan oplossingen. Dat kan met modules die volledig gericht zijn op actuele vraagstukken, maar ook met hands on desk studies. Een voorbeeld daarvan is de samenwerking rondom het Agri-food Nature Transition Model (ATM), het rekenmodel waarin de samenhang tussen landbouw, voeding en natuur inzichtelijk wordt. “Samen met onze partners deden studenten praktisch onderzoek. Ze leverden input voor verbetering en dragen bij aan vergroting van het draagvlak.”  

Een belangrijke factor voor succes is de betrokkenheid van alle partijen. Bedrijven in agri en food zijn opdrachtgever en samenwerkingspartners, van boerenbedrijf en start ups tot grote ondernemingen. Vanuit een praktische aanpak wordt een bijdrage geleverd aan onder meer de eiwittransitie en circulaire economie.

De samenwerking heeft nu vaste vorm gekregen in Living Labs. Dat lijkt een kleine stap, maar de overkoepelende structuur levert belangrijke voordelen. “Doordat we een bestaande structuur hebben kunnen we echt veel sneller schakelen. Vragen die leven bij ondernemers en maatschappelijke organisaties vertalen we naar toegepast onderzoek voor studenten die daar vervolgens ook direct mee aan de slag kunnen.”