Landbouwprogramma Fascinating trapt af met Kiemfeest

02/06/2021
De aftrap van Fascinating werd bekrachtigd door het hijsen van 4 vlaggen - een voor elke opgave

Eind vorig jaar maakte de provincie Groningen bekend de handen ineen te slaan met het Fascinating programma. Dit programma wil de toekomstige landbouwsector binnen 10 jaar realiseren. Een toekomst waarin duurzaamheid, natuur, gezonde voeding en economische impact met elkaar in balans zijn. Vandaag vond de officiële aftrap plaats met een Kiemfeest in Nieuw Beerta.

Het Fascinating programma bestaat uit vier grote opgaven: gezonde voeding, duurzame productie van voedingsgewassen, duurzame verwerking en technologie en optimale benutting van de reststromen. Om het Fascinating programma officieel te bekrachtigen, werd op dinsdag 1 juni een Kiemfeest georganiseerd. Tijdens dit evenement kwamen besluitvormers vanuit de landbouw, politiek, overheid en het bedrijfsleven aan het woord hoe ze samen gaan werken aan de landbouw van de toekomst. Door de brede samenwerking ontstaat een stevig draagvlak om goede ideeën ook daadwerkelijk te verwezenlijken en tot waarde te brengen in de regio.

De aftrap van Fascinating werd bekrachtigd door het hijsen van 4 vlaggen - een voor elke opgave
De aftrap van het Fascinating programma werd bekrachtigd door Siem Jansen, directeur van Nationaal Programma Groningen, en gedeputeerden Nienke Homan, Ijzebrand Rijzebol en Henk Staghouwer. Zij hesen 4 vlaggen – 1 voor elke opgave.

De afgelopen maanden hebben de partners niet stilgezeten. Het programma is op orde en de eerste projecten zijn al opgestart. Er zijn mensen en middelen vrijgemaakt waardoor Fascinating een vliegende start maakt. De pilot voor duurzame productie van voedingsgewassen is in gang gezet. Op vier proefboerderijen zijn kansrijke eiwitgewassen zoals veldbonen, winter-en zomerkoolzaad, lupine, maar ook aardappelen ingezaaid. Tjeerd Jongsma, directeur van het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT): “Met het inzaaien van deze gewassen liggen we op schema. Dat moet ook, want de wens en de tijdsdruk om onze plannen te realiseren zijn hoog.”

Samenwerking met Invest-NL

Wouter Bos van Invest-NL en Tjeerd Jongsma van ISPT tekenen de samenwerkingsovereenkomst tussen het Fascinating programma en Invest-NL
Wouter Bos, directeur van Invest-NL, en Tjeerd Jongsma, directeur van de coördinerende organisatie Institute for Sustainable Process Technology, ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst voor het Fascinating programma.

Naast de officiële aftrap van het programma, werd ook het startschot gegeven aan de samenwerking tussen Fascinating en Invest-NL. Invest-NL is een publieke impact investor met de ambitie om Nederland duurzamer en innovatiever te maken. Innovatieve bedrijven spelen een cruciale rol in de transitie naar een klimaatneutraal en circulair voedselsysteem. Invest-NL zal in een meerjarige samenwerking Fascinating ondersteunen met het opzetten en versterken van samenwerkingen, het opschalen van innovatieve oplossingen en ontwikkelen van rendabele business cases (op nationaal en regionaal niveau). Wouter Bos, directeur Invest-NL: “Het test-en innovatieprogramma Fascinating in Groningen zal onder meer een belangrijke bijdrage leveren aan de eiwittransitie door het vergroten van het aanbod aan eiwitrijke gewassen in Nederland en ontwikkeling van innovatieve toepassingen van plantaardige eiwitten en reststromen.”