Groningers leren van elkaar in praktijknetwerk eiwitrijke gewassen

Fascinating zet zich in voor de toekomst van de landbouw. Doel van het programma, waarvan LTO Noord met Avebe, Cosun, Agrifirm en FrieslandCampina initiatiefnemer is, is onderzoek doen naar de kansen van hoogwaardige eiwitrijke gewassen.

24/06/2022
Bron: LTO Noord

Fascinating zet zich in voor de toekomst van de landbouw. Doel van het programma, waarvan LTO Noord met Avebe, Cosun, Agrifirm en FrieslandCampina initiatiefnemer is, is onderzoek doen naar de kansen van hoogwaardige eiwitrijke gewassen.

Leendert Jan Onnes heeft in Finsterwolde in maatschap met zijn vader een akkerbouwbedrijf met een pluimveetak. Op 120 hectare klei teelt hij graan, koolzaad, bieten en sinds dit jaar ook ruim 5 hectare winterveldbonen. Ook doen ze op ruim 10 hectare aan agrarisch natuurbeheer. Leendert Jan is daarnaast bestuurslid bij het NAJK met de portefeuille akkerbouw.

Op de vraag waarom hij is gestart met winterveldbonen zegt hij: ‘Ik was vorig jaar op de open dag bij proefboerderij Ebelsheerd. Daar ligt in het kader van Fascinating een proef met veldbonen. Enkele boeren vertelden dat ze dit soort gewassen vroeger al teelden. Dat zette mij aan het denken. De afgelopen jaren deden we niks met onze pluimveetak, maar daar gaan we weer mee van start. Wat is er mooier dan je eigen voer verbouwen? We telen dit jaar voor het eerst winterveldbonen, om ervaring met de teelt op te doen en om in de vingers te krijgen. Een netwerk met collega’s heeft voor mij toegevoegde waarde; leren van elkaar!’

Projectleider Gerhard Noordhof van LTO Noord onderschrijft dit: ‘Door zelf een eiwitrijk gewas te verbouwen en door bij elkaar te kijken, leer je het snelst. Het praktijknetwerk is een mooie mix van veehouders en akkerbouwers, gangbaar en biologisch. Boeren moeten het in de bedrijfsvoering inpassen en er zijn nog de nodige uitdagingen in de teelt met betrekking tot bijvoorbeeld opbrengsten en gewasbescherming.’

Verdienvermogen

Noordhof vervolgt: ‘Fascinating zet zich in voor de toekomst van de landbouw. Doel van het programma, waarvan LTO Noord met Avebe, Cosun, Agrifirm en FrieslandCampina initiatiefnemer is, is onderzoek doen naar de kansen van hoogwaardige eiwitrijke gewassen. Deze moeten bijdragen aan circulaire landbouw, gezonde voeding en aan het verdienvermogen van boeren.’

Om tot de juiste gewaskeuzes te komen, worden op vier proefboerderijen voor het tweede seizoen proefteelten ingezaaid, in samenwerking met WUR en SPNA. Om die kennis te delen, worden de proeven gekoppeld aan het praktijknetwerk. De inzichten die dit oplevert (onder andere kwaliteit van de eiwitten, opbrengst droge stof per hectare en eiwitopbrengst per hectare) stellen boeren in staat een gedegen keuze te maken qua eiwitgewassen en -teeltwijzen, waarbij een verbetering van het verdienmodel voorop staat.

Deelnemers zijn welkom

Leendert Jan Onnes: ‘Transitie is een kip- en ei-verhaal. Teelt vraagt afzet en afzet vraagt teelt. Wat is mooier dan eiwit van eigen land te kunnen halen? Van elkaar leren is in deze fase van grote toegevoegde waarde.’

Akkerbouwers en veehouders in Groningen zijn van harte welkom om zich nog aan te melden. Mocht er belangstelling zijn in Drenthe en Friesland dan is dat bespreekbaar. Neem contact op met Gerhard Noordhof via e-mail: gnoordhof@ltonoord.nl.

Dit artikel verscheen eerder op LTO Noord, 31 mei 2022