Experts nemen 4 grote opgaven Fascinating onder hun hoede

15/04/2021

Het Fascinating programma heeft de ambitie om een circulair landbouwsysteem te realiseren. Dit systeem ondersteunt een gezond dieet, is in balans met de natuur en brengt welvaart. Het heeft een gesloten stikstofsysteem en is CO2-neutraal. Hiervoor is een eiwittransitie nodig en een nieuwe manier van kijken naar waarde. Met de aanstelling van inhoudelijke experts, die elk een van de vier grote opgaven in dit programma onder hun hoede nemen, is Fascinating voortvarend van start gegaan.

Team en samenwerking

“We moeten ruimte hebben om te experimenteren om uiteindelijk het systeem te veranderen, innovaties naar de markt te krijgen en impact in de regio te realiseren. Vier grote opgaven moeten als een puzzel in elkaar passen: gezonde voeding, duurzame gewassen, duurzame verwerking en technologie en ten slotte de duurzame inzet van de reststromen die niet geschikt zijn voor consumptie.” Aan het woord is Tjeerd Jongsma, directeur van het Institute for Sustainable Process Technology en algemeen directeur van het Fascinating programma.

Jongsma licht toe dat om het nieuw te bouwen Fascinating programma solide invulling te geven, er vier inhoudelijke experts zijn gevraagd om als programmadirecteur elk een van deze opgaven onder hun hoede te nemen. Zij werken met de deelnemende partners samen om kansen te identificeren, projecten invulling te geven en de onderlinge samenhang te verzekeren.

Gezonde voeding

Paul de Vos, hoogleraar ImmunoEndocrinologie bij Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), is expert op het gebied van de wisselwerking tussen voeding en het lichaam. Hij heeft langere tijd gewerkt voor het Top Institute Food and Nutrition (TiFN) en het Carbohydrate Competence Center dat zich richt op hogere kwaliteit van voedselproducten. In de afgelopen 15 jaar richtte Paul zich op het testen van nieuwe voedselmoleculen die de darmgezondheid verbeteren. Vaak waren dit moleculen die uit schillen van landbouwproducten kwamen waar industrieel weinig tot niets mee gedaan werd. Deze bijproducten bleken vaak verborgen voedingswaarden te hebben. Paul zal zijn expertise en netwerk gebruiken om samen met de andere programma’s in Fascinating wetenschappelijk bewijs te leveren dat duurzaam ook betere voeding kan betekenen.

Duurzame gewassen

Een tweemanschap gaat zich sterk maken om de landbouwbedrijven mee te nemen in deze transitie.

Gert Sikken is ruim 20 jaar Directeur Agrarische Zaken geweest bij Cosun Beet Company en vanuit zijn nieuwe functie als Director Agro Development bij Cosun neemt hij ook de rol van Programmadirecteur Duurzame Gewassen op zich. Dit doet hij in nauwe samenwerking met Bram Qualm. Bram heeft zelf een achtergrond als agrariër en is al vele jaren actief op strategisch niveau. Hij kent de lokale agrarische – en overheidsomgeving heel goed en is als programmaleider de verbinder bij uitstek tussen strategie en de boeren-ondernemers die aan de projecten zullen deelnemen.

Duurzame verwerking en technologie

Peter de Jong is al sinds 1986 actief in de zuivelprocestechnologie. Werkzaam bij NIZO zijn onder zijn leiding wereldwijd bij talloze zuivelbedrijven de productieprocessen verbeterd. Hij werkt daarnaast niet alleen als lector aan de Hogeschool van Hall Larenstein, maar is ook directeur van de industriële onderzoeksprogramma’s “Mild Separation for Food Applications” en “Drying & Dewatering” bij het Institute for Sustainable Process Technology. Die kennis gaat hij dan ook inzetten op het thema duurzame verwerking en technologie.

Reststromen

Johan van der Veen is een bekende in de regio. Hij was jarenlang werkzaam als innovatie directeur bij een bedrijf in de verwerking en valorisatie van bijproducten uit de vleesindustrie, en actief in de gehele voedselketen (van boer tot bord). Zijn kennis in de dierlijke sector kan hij vertalen naar de plantaardige sector, met een focus op de verwaarding van bijproducten, agrifood reststromen en de circulaire economie.

Op schema

Jongsma: “We zijn heel gelukkig met de komst van deze experts en de eerste Fascinating projecten die al deze maand van start gaan. We liggen op schema en dat moet ook, want de wens en de tijdsdruk om onze plannen te realiseren zijn hoog”.