“De stip op de horizon: meer gezondheid per hectare” 

20/02/2023
Omslagfoto online terugblik Fascinating 2021-2022

Eerste online terugblik 2021 -2022 Fascinating innovatieprogramma  

Vandaag publiceren we onze eerste online terugblik over 2021-2022. De terugblik geeft een gedetailleerd beeld van de projecten, mijlpalen, nieuwe partners en toekomstplannen.  

Een aantal highlights 

  • 7 projecten succesvol gestart, meer projecten in de pijplijn; 
  • Lancering online rekenmodel ATM: verken verschillende routes naar een duurzaam voedselsysteem;  
  • CEO’s zetten handtekening onder manifest om samen te investeren;  
  • Onderzoek kansrijke eiwitgewassen: veldboon favoriet; 
  • Nieuwe partners sluiten aan; 
  • Vooruitblik: start met grootschalige experimenten met nieuwe bouwplannen (stroken) en nieuwe teelten, verkenning naar een nieuwe eiwitfabriek, eerste selectie nieuwe eiwitgewassen voor de provincie Groningen. 

Eerste online terugblik

Tjeerd Jongsma, directeur Fascinating: “Als ik terugblik, dan hebben we veel in gang kunnen zetten. Fascinating is echt hét platform wat samenwerkt aan een gezond en duurzaam voedselsysteem. Dit hebben we de afgelopen jaren laten zien in verschillende projecten, maar ook in de ondertekening van het manifest door alle grote coöperaties. Ik ben er ontzettend trots op dat we samen naar gezonde voeding, natuurinclusieve en regeneratieve landbouw toewerken en dat we uiteindelijk zorgen dat het verdienmodel voor de boer goed blijft. De stip op de horizon is er: meer gezondheid per hectare. En hier werken we samen met (landbouw)bedrijven, kennisinstellingen en de samenleving naartoe. Bekijk onze terugblik en neem voor vragen gerust contact op!”